Palvelut

Palvelut

Tarkkailukoulutus

Biotus Oy:n kautta viljelijöiden on mahdollista saada kasvintuhoojien tarkkailuun liittyvää opastusta. Muutaman viimevuoden aikana olemme erityisesti keskittyneet vadelma- ja mansikkatunneleihin: viljelijä itse tai joku tilan omista työntekijöistä on perehdytetty tarkkailun tekemiseen kasvukauden aikana. Opastusta on annettu mm. eri tuholaisten tunnistamiseen, ja ”tarkkailusapluunan” läpikäymiseen ja havaintojen dokumentointiin. Kasvinsuojelu suunnitellaan ja toteutetaan havaintojen yms. pohjalta.

tarkkailukoulutus kuva palvelut

Tommi Oraluoma tarkkailee vadelmakasvustoa. Kuva: Heini Koskula

Autamme biologisen ja integroidun torjunnan suunnittelussa, hoidamme eliötoimitukset ja niiden aikataulutuksen . Lisäksi tarkkailijalla on tarvittaessa luvattu tuki kauden edetessä. Tarjoamme mm. apua tuholaisten tunnistukseen sekä tukea tarkkailuun ja havaintojen tekoon liittyviin kysymyksiin.

Mansikkapunkkianalyysi

Teetämme asiakkaillemme maksullisia mansikkapunkkianalyysejä. Analyysi sisältää lehtien silmämääräisen tarkastelun; pikamääritys onko/eikö ole mansikkapunkkia. Lisäksi näytteestä tehdään pesunäyte, josta tutkitaan tarkemmin mansikka- ja muut punkit. Pesunäytteen tulokset lähetetään viljelijälle myöhemmin syksyllä. Tulosten perusteella voidaan mm. arvioida biologisen/ kemiallisen torjunnan onnistumista, tehdä kemiallisen torjunnan tarvearvio sekä miettiä seuraavan kauden torjuntatoimia (esimerkiksi petopunkkien käyttöä mansikkapunkin torjunnassa).

Näytteenotto: Näyte voidaan kerätä tasaisesti koko lohkolta tai lohkon jostain tietystä osasta. Näytteen voi ottaa myös erikseen esimerkiksi lajikkeittain, istutusvuosittain tai taimien alkuperän mukaan. Oireettoman kasvuston voi myös tutkituttaa kesän lopulla, sillä täysin oireettomassakin kasvissa voi olla kymmeniä mansikkapunkkeja ja munia/lehti. Omataimituotannossa mansikkapunkkianalyysi on erityisen tarkoituksenmukaista.

mansikkapunkkianalyysi palvelut kuva

Katrianna Leino tutkimassa näytteitä.  Kuva: Heini Koskula

 

Näytteen on oltava tarpeeksi kattava. Luotettavan tuloksen saamiseksi tarvitaan ainakin 100 suppulehteä tutkittavalta alueelta. Vain avautumattomat nuoret lehdet kelpaavat näytteeksi. Laita näytteet (kustakin tutkittavasta lohkosta erikseen) esim. minigrip-pussiin. Kirjoita pussin päälle seuraavat tiedot: päivämäärä, lohko, lajike sekä muut oleelliset tiedot, jotta itse tiedät mistä näytteestä on kyse. Lähetä näytteet meille postitse yhteystietojesi kera. Helteillä mukaan voi pakata hieman kylmää, jotta näyte säilyy mahdollisimman hyvänä matkan aikana.

Olethan meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla, ennen kuin lähetät näytteen. Näin osaamme varautua sen vastaanottamiseen ja mahdollisimman nopeaan lehtinäytteiden pesuun.

Puutarhatuholaisten tunnistuspalvelu ammattiviljelijöille

Kasvuston säännöllinen tarkkailu mahdollistaa tuholaisten havaitsemisen jo alkuvaiheessa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun biologinen torjunta aloitetaan varhain, mieluiten ennakkotorjuntana. Hyönteisten tunnistaminen ja lajin määrittäminen ovat avainasemassa torjuntaa suunniteltaessa. Tarvittaessa Biotus Oy tarjoaa kokonaisvaltaista kasvihuone- ja muiden puutarhatuholaisten tunnistuspalvelua.

Huomioithan, että palvelumme piirissä eivät ole tautien, ankeroisten eikä ravinnepuutosten määrittäminen. Ammattiviljelijäasiakkaillemme palvelu on ilmainen. Muille palvelun hinta on alk. 50 euroa (alv 0%), riippuen näytteiden määrästä.

Näytteenotto:

Kasvustosta otetaan kattava näyte – sisältäen eri-ikäisiä tuholaisia ja niiden vioittamia kasvinosia ja näyte pakataan esim. minigrip-pussiin, suljetaan tiiviisti ja lähetetään Biotus Oy:lle. Talviaikaan näyte on suojattava pakkaselta, kun taas helteillä mukaan voi pakata hieman kylmää . Lisäksi näytteen mukaan täytetään näytelomake, josta selviää näytteenlähettäjän yhteystiedot, viljelmä sekä muita mahdollisia lisätietoja, joita näytteestä tahdotaan määritettävän.

Olethan meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla, ennen kuin lähetät näytteen. Näin osaamme varautua sen vastaanottamiseen ja mahdollisimman nopeaan analysointiin.

Näytteet opetustarkoitukseen

Asiakaskouluillemme ja -oppilaitoksille toimitamme pyynnöstä ilmaisia torjuntaeliönäytteitä opetustarkoitukseen. Muille näytteet ovat maksullisia. Kysy lisää sähköpostitse: heini.koskula@biotus.fi tai puhelimitse (03) 438 3195 tai 040 5703536